CAD & BIM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Propozycje prac dyplomowych

Email Drukuj PDF

Propozycje prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich)

Tematyka prac:

inżynierskich

 • Modelowanie wybranych konstrukcji inżynierskich metodą elementów skończonych
 • Standaryzacja projektowania z wykorzystaniem systemów CAD
 • Modelowanie parametryczne obiektów budowlanych
 • Obliczenia inżynierskie w BIMie
 • Modelowanie informacji o budynku (BIM).

magisterskich

 • Izogeometryczne sformułowanie MES.
 • Równoległe sformułowanie MES
 • Nowe sformułowanie metody czasoprzestrzennych elementów skończonych.
 • Automatyzja modelowania w  BIMie
 • Obliczenia dynamiczne wybranych konstrukcji inżynierskich

Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt z zespołem prowadzącym.

Przykłady prac.